ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 03/08/2020 ເວລາ 09:20


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 03/08/2020 ເວລາ 13:42

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ

ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກວິສາຫະກິດ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ບັນດາສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມທົ່ວປະເທດ

ພາລະບົດບາດ:

- ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເກັບເງິນສົມທົບ ນຳຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

- ປະສານສົມທົບກັບໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ.

- ສະໜອງເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

- ດຳເງີນການຮັບເງິນ, ຈ່າຍເງິນ ແລະ ລາຍງານຖານະການເງິນໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານໃຫຍ່.

- ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະອຳນວຍການ ຫກປຊ ໃນການບໍລິຫານວຽກງານປະຈຳວັນ.

- ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄອມພິວເຕີ.

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ສິດ:

+ ສິດຂອງຫົວໜ້າສູນ:

- ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

- ນຳໃຊ້ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ປະກອບໃຫ້ຢ່າງຖືກເປົ້າໝາຍ.

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

- ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມລະບຽບການ.

+ ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າສູນ:

- ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວ ທີ່ ຫກປຊ ວາງອອກ.

- ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ.

- ສະຫຼຸບ, ສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

- ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

+ ສິດຂອງຮອງຫົວໜ້າສູນ:

- ຮັກສາການແທນຫົວໜ້າສູນ ໃນກໍລະນີຫົວໜ້າສູນບໍ່ຢູ່ປະຈຳການ.

- ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສະເໜີຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳ ຈາກຂັ້ນເທິງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

- ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມລະບຽບການ

+ ໜ້າທີ່ຂອງຮອງຫົວໜ້າສູນ:

- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຊ່ວຍວຽກຫົວໜ້າສູນ.

- ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສູນ.

ລາຍຊື່ບັນດາຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ທົ່ວປະເທດ.


ທ່ານ ບຸນຄ້ຳ ລັດຕະນະວິຈິດ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື


ທ່ານ ນາງ ໃນຝັນ ສະຫວັນພອນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື


ທ່ານ ວົງພະໄກ ສຸດທິຈັກ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງອັດຕະປື


ທ່ານ ບຸນເຄືອບ ສາຍຄຳ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງເຊກອງ


ທ່ານ ບຸນເຕີມ ໝື່ນວິເສດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງເຊກອງ


ທ່ານ ວາລິນ ສິນທະສອນ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງເຊກອງ


ທ່ານ ສີຖາ ແກ້ວບຸບຜາ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ຈັນທາທອນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

alt

ທ່ານ ສົມໜັກ ອິນທະລັງສີ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຄຳມ່ວນ


ທ່ານ ນາງ ຈູມມະນີ ຂຸນໂນລາດ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຄຳມ່ວນ

alt

ທ່ານ ບຸນມີ ຈັນສຸວັນ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ທ່ານ ເກດສະກຸນ ສຸກສຳລານ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ


ທ່ານ ເກດນິສອນ ສຸດສະດາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

alt

ທ່ານ ໜູບາງ ເຫງົ້າສີ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຈຳປາສັກ


ທ່ານ ສີຖາ ແກ້ວບຸບຜາ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຈຳປາສັກ


ທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ຈັນທາທອນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຈຳປາສັກ


ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ຈັນທະວົງ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ທ່ານ ທອງໃບ ວົງຜາສຸກ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ


ທ່ານ ນາງ ຄິ້ມວາລິນ ດວງພະຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ


ທ່ານ ສົມຈັນ ພົມມະນີວັນ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ


ທ່ານ ຢ່າງເຊັງ ຊີງຢາງ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ


ທ່ານ ນາງ ປັດຈິດ ແປງຕຼີສຸກ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

alt

ທ່ານ ນາງ ຄຳຜຸຍ ຍອຍສາຍຄຳ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ


ທ່ານ ເຄນທອງ ເຮືອງທະພັນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ


ທ່ານ ບຸນຍັງ ສິງປະກອນຄຳ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ


ທ່ານ ສົມບູນ ສຸກສະຫວັດ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຫລວງພະບາງ


ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ມະນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຫລວງພະບາງ


ທ່ານ ພູມມາ ພັນທະວົງ

ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ


ທ່ານ ດ້ວງ ເກດເຮືອງສີ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງອຸດົມໄຊ


ທ່ານ ນາງ ພອນ ເຈື້ອມ່ວນຄຳ

ຮັກສາການຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

alt

ທ່ານ ສີທະນູ ໃຈຍາວົງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ


ທ່ານ ນາງ ໄຂຄຳ ກອງພະຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ


ທ່ານ ວອນທອງ ບຸນມີໄຊ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຫົວພັນ


ທ່ານ ແຫລມທອງ ພົມມີໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຫົວພັນ


ທ່ານ ນາງ ວັນ ຢັນຊະນະ

ຫົວໜ້າສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ


ທ່ານ ບຸນເຫລືອ ສຸມຸນທາ

ຫົວໜ້າຫ້ອງສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງສາລະວັນ


ທ່ານ ໄຄສີ ມະນີວົງ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ແຂວງສາລະວັນ


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }