ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 06/07/2020 ເວລາ 10:00


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 06/07/2020 ເວລາ 10:50

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ

ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກວິສາຫະກິດ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ເປັນຫຍັງຈິງຕ້ອງມີປະກັນສັງຄົມ? ໂດຍ:ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ

ການກຳເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ແມ່ນຕິດພັນກັບ ຂະບວນການວິວັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດນັ້ນ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງວຽກງານປະກັນສັງຄົມແມ່ນ ເພື່ອປົກປ້ອງຊາວຜູ້ອອກແຮງ ງານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ພາໃຫ້ເກີດການຂາດລາຍຮັບໃນການລ້ຽງຊີບ

ເຊັ່ນ: ການພັກວຽກຍ້ອນເຈັບເປັນ, ຫວ່າງງານ, ເກີດລູກ, ລ້ຽງລູກນ້ອຍ, ເສຍອົງຄະ, ກະສຽນ ບຳນານ, ເສຍຊີວິດ. ລະບົບປະກັນສັງຄົມທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການປະກັນໄພ ແມ່ນລະບົບທີ່ຖືເອົາປັດໄຈ ໃນການກຳນົດໄລຍະປະກັນຕົນຕ່ຳສຸດເປັນສິ່ງສຳຄັນຕົ້ນຕໍ ຊຶ່ງໄລຍະປະກັນຕົນຕ່ຳສຸດແມ່ນໄລຍະ ທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບ ເຂົ້າກອງທືນປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທືນ ປະກັນສັງຄົມໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.

ລະບົບປະກັນສັງຄົມທີ່ມີສະຖານະພາບໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເປັນພື້ນຖານທີ່ເກີດ ແລະ ສັນຊາດທີ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນ. ການປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຊຶ່ງມັນສະແດງອອກໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານ ມີຫຼັກຄ້ຳປະກັນ ໃນການດຳລົງຊີວິດມີໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຈາກການອອກແຮງງານ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດຍ້ອນວ່າ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ, ມີສະມັດຕະພາບ ແຮງງານສູງ, ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເພາະວ່າຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຈິງຈັງໃນ ຂະບວນການຜະຫຼິດ ແລະ ເງິນຂອງກອງທືນປະກັນສັງຄົມ ກໍ່ມີບົດບາດເປັນທືນຮອນທີ່ສຳຄັນແກ່ສັງຄົມ. ສະພາບການດ້ານສັງຄົມກໍ່ຄື ດ້ານການເມືອງ ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສີວິໄລ ເມື່ອຊາວຜູ້ອອກແຮງງານມີ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍສະກັດກັ້ນ ແລະ ປາບປາມ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ໄພສັງຄົມຕ່າງໆ. ລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ (ອປສ) ເປັນລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອ ເປັນຄັງສະຫວັດດີການ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານພາກວິສາຫະກິດ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການປະກັນໄພ ທີ່ມີການສະເລ່ຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການຄ້ຳປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ມີການຈັດສັນກອງທືນ ດ້ວຍວິທີການກຳນົດເງິນສົມທົບ ເປັນພື້ນຖານ (defined contribution). ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີ ຜ່ານມາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ອປສ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າອົງການ ການນຳທຸກຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ສິດ, ລະບົບການບໍລິຫານງານ ໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງເຂົ້າສູ່ລະບົບຄົບຊຸດ ເທື່ອລະກ້າວ, ຈຸດສົມດູນຂອງກອງທືນ (pay as you go cost rate) ມີປະສິດທະພາບສູງເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາ ການສົມທົບເຂົ້າກອງທືນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກກກອງທືນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ກໍ່ຄືໄລຍະຍາວ ແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມທະວີ. ເພື່ອຮັບປະກັນການ ປະຕິບັດພັນທະໜ້າທີ່ໃນການປົກປ້ອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນໃນອານາຄົດ ຕໍ່ໄປນີ້ ອປສ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງ ສູ່ຜູ້ອອກແຮງງານກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ ການບໍລິການຕ່າງໆ ໃຫ້ແທດເໜາະກັບສະພາບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ, ພັດທະນາກອງທືນໃຫ້ນັັັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງຊຶ່ງສິ່ງ ສຳຄັນທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ຮ່ວມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດທີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ.

div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }