ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 14/09/2020 ເວລາ 09:30


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 14/09/2020 ເວລາ 14:45

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ

ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກວິສາຫະກິດ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ອາຊຽນຕົກລົງຖະແຫລງການຮ່ວມວ່າດ້ວຍ: ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ.

altໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ນີ້, ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ,

ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກສະໄໝພິເສດ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນອາຊຽນ, ຊຶ່ງໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນອາຊຽນ” ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນສໍາຄັນ ດັ່ງນີ້:

1) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ພ້ອມກັບການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຈໍາເປັນທຸກຢ່າງ ເພື່ອປົກປ້ອງການຢູ່ດີກິນດີ ຂອງເດັກທຸກຈົນ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ ໃນເວລາທີ່ມີວິກິດການ;
2) ປົກປ້ອງດ້ານສິດທິ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກຽດສັກສີ ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງສິດທິ ຂອງຄົນທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ ເພື່ອຕ້ານທຸກຮູບແບບຂອງການຈໍາແນກ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ການປ່ອຍປະ ແລະ ການລະເມີດ ແລະ ຖືກລວມຢູ່ໃນການຕອບໂຕການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄຈ້ແຍກ ແລະ ຕອບໂຕທຸກປະກົດການເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດມີການນໍາໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ຄວາມມີປົມດ້ອຍຫຼາຍຮູບການທີ່ອາດຖືກປະເຊີນໂດຍ ຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານ ຫຼື ສະຖານທີ່ໃຫ້ການດູແລເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນການແຕກແຍກກັນໃນຂອງສະຖາບັນຄອບຄົວ ແລະ ຄອບຄົວ.
3) ຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ເປັນຜູ້ປະເຊີນໜ້າໃນການຕອບໂຕ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ຢູ່ໃນທຸກລະດັບ. ການມີງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ພຽງພໍນັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມຮັບປະກັນ ຂອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ, ວຽກເຄືອຄ່າຍປ້ອງກັນສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ;
4) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຂະແໜງການໃນລະດັບອາຊຽນ. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືກັບຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງງຂະແໜງສັງຄົມສົງເຄາະ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ການເງິນ ພ້ອມກັບການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອາສາສະມັກ. ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ລະບົບສື່ສານມວນຊົນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສ ໂດຍຜ່ານສື່ທາງການ ໃນການປັບປຸງການລາຍງານຂ່າວໃຫ້ທັນເວລາຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ໃນການຮັບມືຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການຕອບຕ້ານການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ;
5) ຕື່ນຕົວສ້າງແຜນງານ ເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໃຫ້ມີຮູບແບບກວມລວມ ແລະ ຮັດກຸ່ມ ໂດຍຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ, ການສ້າງຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຮູ້ ເຖິງກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນການສະເພາະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ທຸກຍາກ, ເດັກນ້ອຍ,ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ພິການ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ລວມທັງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດອື່ນ;
6) ມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາສ້າງມາດຕະການ ແລະ ແຜນງານທີ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ກວມລວມເອົາບັນຫາ ຄວາມເປັນພິການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງເພດ, ຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງອາຍຸ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນປຶກແຜນໃນສັງຄົມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ, ດ້ວຍການຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃກ້ສິດຂອງກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຊຶມຊັບຮັບຮູ້ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບຜົນກະທົບ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມສ່ຽງໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອານາຄົດ .
7) ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ມທະວີການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຮັບປະກັນວ່າກວມເອົາກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍ່ຜູ້ອາຍຸສູງ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ໃນໂອກາດເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ປອຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຍັງໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ຫວັງວ່າການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງມີສີ່ງທ້າທ້າຍຫລາຍດ້ານ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ສິດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຜູ້ພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນ ຊື່ງເປັນບຸລິມະສິດຂອງແຜນຍຸດທະສາດວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ 2016-2020 ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ໃນໄລຍະທີ່ ສປປ ລາວ ເຮັດໝ້າທີ່ໃນການເປັນປະທານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາອາຊຽນ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມາຈາກເພທ໌: ຂ່າວສານແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ


div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }