ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງເພີ່ມຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ ເພື່ອຮັບການຄຸ້ມຄອງປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

alt

ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ, ແລະ ທັງ ເປັນການຮອງຮັບການຕົກເຮ່ຍ ສຳລັບລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ(ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຫຼື 18-23 ປີ ໃນກໍລະນີລູກທີ່ຍັງເປັນສຶກ ສາ ແລະ ເປັນໂສດ) ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳລົງຊີວິດຂອງສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ ໃນເວລາທີ່ມີການເຈັບເປັນ.

  • ຂັ້ນຕອນການປະກອບແບບຟອມ (ແຈ້ງເພີ່ມ ຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ):
  1. ສຳລັບພາກລັດຖະກອນ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ "ໃບຄຳຮ້ອງຂໍແຈ້ງເພີ່ມສຳລັບຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ເກີດລູກໃໝ່ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ, ລາຍລະອຽດຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ, ລາຍເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ, ເຊັນກົມກອງທີ່ສັງກັດ, ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: 1. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບທະບຽນສົມລົດ ຫຼື ໃບສູ່ຂໍ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງຄູ່ສົມລົດ), 2. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ໃບອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງລູກ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດ ແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
  2. ສຳລັບພາກວິສາຫະກິດ ຫຼື ບໍລິສັດ: ເຂົ້າດາວໂຫຼດແບບຟອມ "ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ 1-05”, ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຽນລາຍ ລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ, ຂໍ້ມູນແຈ້ງເພີ່ມຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ, ເຊັນຜູ້ຮ້ອງຂໍ ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດ ທີ່ຈໍາເປັນ ເຊັ່ນ: 1. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບທະບຽນສົມລົດ ຫຼື ໃບສູ່ຂໍ ຫຼື ເອກະສານທາງ ການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງ ຄູ່ສົມລົດ), 2. ອັດສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບແຈ້ງເກີດ ຫຼື ໃບອອກໂຮງໝໍ ຫຼື ເອກະສານ ທາງການໃດໜຶ່ງ (ກໍລະນີແຈ້ງລູກ). ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານສຳເລັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳສົ່ງມາທີ່ ພະແນກທະບຽນ ຊັ້ນ 3 ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ຄຳແນະນຳ:

1. ທ່ານມາສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບ້ານທົ່າງສ້າງນາງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼື ເຂົ້າດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌:WWW.NSSF.GOV.LA ໂທ: 021 241 280-81 ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.