ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 18/03/2019 ເວລາ 09:47


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 18/03/2019 ເວລາ 12:09

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ການຈ່າຍເງິນສົມທົບ

​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​​ແນະນຳ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະກັນ​ສັງຄົມ ສະບັບ​ເລກທີ 2751/ຮສສ, ລົງ​ວັນ​ທີ 24 ກໍລະກົດ 2015 ສະມາຊິກ ຫກປຊ ລວມທັງ​ຜູ້ສະໝັກໃຈ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ໃນທຸກໆທ້າຍເດືອນ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີໜ້າທີ່ ໂອນເງິນສົມທົບທັງສ່ວນຂອງຕົນເອງ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ອັດຕາເງິນສົມທົບທັງໝົດເທົ່າກັບ 11.5% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນ, ຊຶ່ງ ຫກປຊ ໄດ້ກຳນົດເພດານເງິນເດືອນທີ່ຈະນຳມາຄິດໄລ່ ເປັນເງິນສົມທົບໄວ້ສູງສຸດ ແມ່ນ 4,500,000 ກີບ ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃດທີ່ມີເງິນເດືອນສູງກວ່ານີ້ກໍໃຫ້ເອົາພຽງແຕ່ 4,500,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນມາຄິດໄລ່ເປັນເງິນສົມທົບ. ໃນອັດຕາເງິນສົມທົບ 11.5% ນີ້ໄດ້ມາຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຈ່າຍ 6% ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຈ່າຍ 5.5% ໂດຍແຕ່ລະເດືອນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ມີໜ້າທີ່ຫັກເງິນສົມທົບສ່ວນທີ່ເປັນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຈາກເງິນເດືອນຂອງ​ເຂົ້າເຈົ້າ ເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຫາກບໍ່ຫັກເງິນສົມທົບໃນສ່ວນທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານໄວ້ແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກໍຕ້ອງມີພັນທະຈ່າຍເງິນສົມທົບທັງໝົດ ເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມພຽງແຕ່ຝ່າຍດຽວ.

 • ສຳລັບ​ຜູ້​ປະກອບ​ອາຊີບ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ແລະ ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ສະໝັກ​ໃຈ​ອັດຕາ​ເງິນ​ສົມທົບ​ແມ່ນ 9% ຂອງ​ວົງ​ເງິນ​ທີ່​ເລືອກ​, ​ໂດຍ​ຈະ​ກຳນົດ​ໃຫ້​ເລືອກ​​ເງິນ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ກຳນົດ​ໄວ້​​ໃນ​ພາກ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ 900,000-4,500,000 ກີບ.

ລາຍຮັບຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ມາຈາກໃສແດ່?
ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມໄດ້ມາຈາກ:

 • ເງິນສົມທົບຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ (11.5% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ອອກແຮງງານ)
 • ເງິນດອກເບ້ຍຈາກການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ
 • ແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນ (ເຊັ່ນ: ເງິນຊ່ວຍໜູນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ​ເງິນ​ສົມທົບ​ຈາກ​ຜູ້​ປະກອບ​ອາຊີບ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ແລະ ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ 9%

ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ປະກອບດ້ວຍກອງທຶນຍ່ອຍໃດແດ່?
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແບ່ງອອກເປັນ 5 ກອງທຶນຍ່ອຍດັ່ງນີ້:

 1. ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ 1.5% ( ນຳໃຊ້ສຳລັບອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ )
 2. ກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ 2.5% (ນຳໃຊ້ສຳລັບອຸດໜູນເກີດລູກ, ອຸດໜູນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອຸດໜູນເສຍຊີ ວິດ)
 3. ກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ 5% (ນຳໃຊ້ສຳລັບອຸດໜູນບຳນານ, ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ ແລະ ອຸດໜູນສະມາຊິກ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ)
 4. ກອງທຶນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ 0.5% (ນຳໃຊ້ສະເພາະແຕ່ກໍລະນີອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບເທົ່ານັ້ນ).
 5. ອຸດ​ໜູນ​ວ່າງ​ງານ 2%

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ (ນາຍຈ້າງ) ມີພັນທະຫຍັງແດ່ຕໍ່ການປະກັນສັງຄົມ?

1./ ການຂຶ້ນທະບຽນ:
​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງ​ໄດ້ປະຕິບັດ ກໍ່ຄື​ການ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​ນຳ ຫກປຊ ຊຶ່ງ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່​ມີ​ພະນັກງານ​ແຕ່ 1 ຄົນ​ຂຶ້ນ​ໄປຈຳ​ຕ້ອງໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​​ເປັນ​ສະມາຊິກ ຫກປຊ. ​ໃນ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຕ້ອງ​​ໄດ້ປະກອບແບບ​ຟອມ (NSSF 1-01) ແລະ ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະກອບ​ແບບ​ຟອມ (NSSF 1-02) ແລ້ວ​ນຳ​ສົ່ງ​ໃຫ້ ຫກປຊ.

2./ ການລາຍງານປະຈຳເດືອນ
ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນຜູ້ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້ ຫກປຊ ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານແຕ່ລະຄົນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ການ​​ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ​ຂອງຈຳນວນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ. ສຳລັບ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານທີ່​ເຂົ້າ​ວຽກ​ໃໝ່ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຈ້ງຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ນຳ ຫກປຊ NSSF ແລະ ສຳລັບຜູ້​ທີ່​ອອກ​ຈາກ​ວຽກກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້ ຫກປຊ ຊາບ​ເຊ່ັນ​ກັນພ້ອມ​ທັງລະບຸ ວ່າ​ ຜູ້ກ່ຽວ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ວຽກ​ນັບ​ແຕ່​ມື້​ໃດ.

 1. ແບບ​ຟອມທີ່​ໃຊ້​ປະກອບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແຈ້ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ​ ​ແລະ ກໍລະນີ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບ​
  • ແບບ​ສະ​ແດງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ ຫກປຊ NSSF 2-01 (ແບບລວມ)
  • ແບບ​ສະ​ແດງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ ຫກປຊ NSSF 2-02 (​ແບບ​ລະອຽດ)
  • ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​​ອອກວຽກ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ ຫກປຊ NSSF 1-07
  • ແບບແຈ້ງຜູ້ປະກັນຕົນກັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍຂຶ້ນທະບຽນເປັນຜູ້ປະກັນຕົນມາແລ້ວ ຫກປຊ NSSF 1-04
  • ແບບແຈ້ງການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດ ຫກປຊ NSSF 1-06


ຖ້າຫາກວິສາຫະກິດກ່ຽວຂ້ອງ ຫາກນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີແລ້ວ ຫກປຊ ຈະສະໜອງແບບມາດຕະຖານ (ສູດ) ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຄິດໄລ່ ເງິນສົມທົບໃຫ້ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າແບບຟອມ ຫກປຊ NSSF 2-02. ແຕ່​​ໃນ​ເວລາ​ແຈ້ງ​ຈ່າຍ​ເງິ​ນສົມທົບ​​ນັ້ນ ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິມ​ແບບ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ສົມທົບ​ດັ່ງກ່າວ ອອກ​ເປັນ​ເອກະສານ​ໃຫ້ ຫກປຊ ລວມທັງ​ແບບ​ແຈ້ງ​ຈ່າ​ຍ​ເງິນ​ສົມທົບ ຫກປຊ 2-01 ທີ່​ພະນັກງານ ຫກປຊ ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ ​ແລະ ປະ​ທັບ​ກາ​ໄວ້.

 1. ການຄິດໄລ່ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈ່າຍເງິນສົມທົບ:

ການຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ສົມທົບ​ຂອງຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ແຕ່ລະຄົນ ​ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ເງິນ​ເດືອນ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ​ໃນ​ເດືອນ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ມີ​ເພດານ​​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ນຳ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ສົມທົບສູງ​ສຸດ 4,500,000 ກີບ/ຄົນ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ເດືອນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 4,500,000 ກີບ ກໍ່ໃຫ້​ເອົາ​ພຽງ​ແຕ່ 4,500,000 ກີບເທົ່າ​ນັ້ນ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່.

ການຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ, ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານມີ​ພັນທະ​ນຳ​ເອົາ​ເງິນສົມທົບ​ທັງ​ໝົດ ທັງ​ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ສ່ວນ​ທີ່​ເປັນຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງງານ ມາ​ຈ່າຍ​ເຂົ້າກອງ​ທຶນປະກັນ​ສັງຄົມ. ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ສາມາດຈ່າຍ​ເງິນສົມທົບ​​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມຜ່ານ​ບັນຊີ​ທະນາຄານທີ່ ຫກປຊ ກຳນົດ​ໃຫ້ໂດຍ​ສາມາດ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີດ້ວຍ​ເງິນ​ໂອນ ຫຼື ດ້ວຍ​ແຊັກກໍ່ໄດ້.

ສຳລັບ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໃດ​ຢາກ​ຈ່າຍ​ເງິນສົມທົບ​ດ້ວຍ​ເງິນສົດ​ໂດຍ​ບໍ່​ຜ່ານ​ທະນາຄານ ສາມາດ​​ເຂົ້າມາ​ຈ່າຍນຳ​ຫ້ອງການ ຫກປຊ ​ໄດ້​ໃນ​ວົງ​ເງິນບໍ່​ເກີນ 3,000,000 ກີບ.

ການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຂອງ ຫກປຊ:
ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ໂດຍການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງ ຫກປຊ ຕາມທະນາ ຄານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


ທະນາຄານ

ເລກບັນຊີ

1.

ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

010110000190461001.

2.

ລາວ-ຫວຽດ

01000120007491.

3.

ພັດທະນາລາວ

0302000010000024.

4.

ສົ່ງເສີມກະສິກຳ

0200.11.0000762.

5

ອິນໂດຈີນ

0103110010377.

ຫຼັກການສຳລັບການຈ່າຍເງິນສົມທົບດ້ວຍແຊັກ:

 • ຫກປຊ ຈະ​ຮັບ​ພຽງ​ແຕ່​ແຊັກ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ ສປປ ລາວ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 • ​ແຊັກ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ເປັນ​ແຊັກ​ທີ່​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ໃນ​ນາມ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຫກປຊ ກໍ​ຍັງ​ຮັບ​ເອົາ​ແຊັກ​ທີ່​ອອກ​ໂດຍ​ໃນ​ນາມ​ບຸກຄົນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.
 • ​ແຊັກ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແຊັກ​ທີ່​ທະນາຄານ​ຍອມຮັບ​ໄດ້ ​ແລະ ຕ້ອງບໍ່​ມີ​ຮອຍ​ລຶບ ຫຼື ຮອຍ​ເປື້ອນຕ່າງໆ.
 • ​ແຊັກ​ນັ້ນຕ້ອງ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່ “ຫ້ອງການ​ກອງທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມ​​ແຫ່ງ​ຊາດ”;
 • ​ແຊັກ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງ​ມີ​ໄລຍະ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ບໍ່​ເກີນ 10 ວັນ ​ແລະ ​ວັນ​ດັ່ງກ່າວຕ້ອງຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ໄລຍະ​ເວລາ​ທີ່​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ເງິນ ​ສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ປະກັນ​ສັງຄົມຕາມ​ທີ່​ໄດ້ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນລະບຽບການ​ຈ່າຍ​ເງິນສົບທົບຂອງ ຫກປຊ.

ການປະກອບແບບສະແດງການຈ່າຍເງິນສົມທົບ

 • ວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມນຳ ຫກປຊ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບຟອມແຈ້ງຈ່າຍງິນສົມທົບ ຫກປຊ 2-01 ແລະ ຫກປຊ 2-02 ສຳລັບ: ລະຫັດວິສາຫະກິດນັ້ນ ຫກປຊ ຈະເປັນຜູ້ອອກໃຫ້ ແລະ ລະຫັດ ດັ່ງກ່າວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີ່ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນນຳ ຫກປຊ.
 • ໃນເວລາຈ່າຍເງິນສົມທົບ, ແບບສະແດງການຈ່າຍເງິນສົມທົບ ຫກ​ປຊ 2-02 ຕ້ອງຖືກປະກອບຢ່າງຄົບຖ້ວນທຸກຄັ້ງ ແລະ ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງບັນດາລາຍຊື່ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນເດືອນນັ້ນເຂົ້ານຳ. ຖ້າຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານເພີ່ມ ຂຶ້ນຫຼາຍຈົນມີລາຍຊື່ເກີນຂອບເຂດ ແບບຟອມທີ່ ຫກປຊ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ປະກອບໜ້າເຈ້ຍໃບໃໝ່ເຂົ້າເລື້ອຍໆ ຈົນພຽງພໍ ກັບລາຍຊື່ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ. ຈຳນວນເງິນສົມທົບລວມທັງໝົດທີ່ໄດ້ລະບຸລົງໃນແບບ ຫກປຊ 2-02 ຕ້ອງໃຫ້ກົງກັບຈຳນວນ ລວມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແບບ ຫກປຊ 2-01 ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະໜ້ານັ້ນວິສາຫະກິດຕ້ອງໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບກາກຳກັບໄວ້.
 • ຈຳນວນເງິນສົມທົບທີ່ວິສາຫະກິດຈ່າຍເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງເທົ່າກັນກັບຈຳນວນເງິນສົມທົບທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນແບບຟອມ ຫກປຊ 2-01.
 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ລະບຸຢູ່ໃນແບບຟອມ ຫກປຊ 2-02 ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບັດປະກັນສັງຄົມຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງກວດກາເລກລະຫັດປະກັນ ສັງຄົມ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ລະຄົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງທຸກໆ ເທື່ອທີ່ມີການຈ່າຍເງິນສົມທົບ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຫຍຸ້ງ ຍາກສັບສົນຕ່າງໆ.
div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }