ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 17/06/2019 ເວລາ 10:10


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 17/06/2019 ເວລາ 13:19

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ການຄຸ້ມຄອງຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ.

alt

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1/10/2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ເພີ່ມ ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນພະຍາດ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຊຸດໂຊມ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍດ້ວຍການໃຫ້ເລືອດ ເພື່ອຟອກ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ຊຶ່ງ ປັດຈຸບັນປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການປິ່ນປົວກໍລະນີດັ່ງກ່າວສູງສຸດ 5 ຄັ້ງ/ຊີວິດ ໃນມູນຄ່າສູງສຸດ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ.

ໃນຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວດ້ວຍການຝອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແມ່ນຈະໃຫ້ສະມາຊິກ ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ເລືອກ ຫຼື ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມ ສະດວກ ດ້ວຍການອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງກ່ອນ ແລ້ວໃຫ້ນໍາເອົາໃບບິນມາຖອນເງິນຄືນນໍາປະກັນສັງຄົມ ໂດຍປະກັນສັງຄົມຈະຄິດໄລ່ສົ່ງເງິນຄືນ ໃນອັດຕາຕາມໃບບິນ ລວມທັງໝົດການຝອກໄຂ່ຫຼັງ 5 ຄັ້ງ ບໍ່ເກີນມູນຄ່າ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ (ສະເລ່ຍ 800,000 ກີບ/ຄັ້ງ).

ຕົວຢ່າງ:

ຄັ້ງທີ I: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ປະກັນສັງຄົມຄິດໄລ່ຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ ຕາມໃບບິນ).

ຄັ້ງທີ II: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ III: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ IV: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

ຄັ້ງທີ V: ທ້າວ ກ ຝອກໄຂ່ຫຼັງ ມູນຄ່າ: 1,000,000 ກີບ/ຄັ້ງ, ຈ່າຍຄືນໃຫ້ໃນອັດຕາ 500,000 ກີບ/ຄັ້ງ.

(ລວມທັງໝົດ 5 ຄັ້ງ ຂອງການປິ່ນປົວ, ຕ້ອງບໍ່ເກີນມູນຄ່າ 4,000,000 ກີບ/ຊີວິດ)

ຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ:

  1. ສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ;
  2. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
  3. ໃບບິນຄ່າຝອກໝາກໄຂ່ຫຼັງ;
  4. ໃບຄຳຮ້ອງ ຫຼື ໃບສະເໜີ ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າມາຍື່ນເອກະສານແທນ ແມ່ນໃຫ້ຖືບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງການໃດໜຶ່ງທີ່ມີຮູບ ຄັດຕິດພ້ອມ.

div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }