ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 08/04/2019 ເວລາ 09:30


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 08/04/2019 ເວລາ 10:50

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 Mhz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 Mhz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໂທບໍ່ເສຍຄ່າໃນໂມງການ)

ຫກປຊ ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກ ຈຳນວນ 74.601 ຄົນ ໃນໄລຍະສົກປີ 2015-2016.

ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິດຜົນປະໂຫຍດການອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນໃນອານາ ຄົດ, ທາງຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງກອງທຶນອອກເປັນ 5 ກອງທຶນ ຍ່ອຍ ຄື: ກອງທຶນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ກອງທຶນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ, ກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ,

ກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ແລະ ກອງທຶນວ່າງງານ ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນແມ່ນໄດ້ກວມເອົາບັນດາອຸດໜູນ ເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ, ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ສົມລົດ ແລະ ລູກ, ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ປ່ວຍການ, ບຳນານ, ເສຍຊີວິດ, ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອຸດໜູນວ່າງງານ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ.

ການຈັດສັນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະເພດກອງທຶນ

ພາກ

ລັດຖະກອນ

ພາກ

ວິສາຫະກິດ

ສະມັກໃຈ

1.ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

1,5%

1,5%

1,5%

2.ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະ ຍາດອາຊີບ

0,5%

0,5%


3.ອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ

2,5%

2,5%

2,5%

4.ອຸດໜູນໄລຍະຍາວ

12,0%

5,0%

5,0%

5.ວ່າງງານ


2,0%


ລວມ

16,5%

11,5%

9,0%

ສຳລັບການຄິດໄລ່ເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013 ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 2751/ຮສສ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2015, ຊຶ່ງໃນສົກປີ 2015-2016 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຈຳນວນທັງໝົດ 74.601 ຄົນ ມາຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ ດັ່ງນີ້:

  • ພາກລັດຖະກອນ: ມີຜູ້ປະກັນຕົນຮັບອຸດໜູນທັງໝົດ 65.647 ຄົນ, ໃນນັ້ນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ 15.406 ຄົນ (ອຸດໜູນເຈັບ ປ່ວຍ 200 ຄົນ, ບໍາເນັດອອກລູກ 12.485 ຄົນ, ອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ 90 ຄົນ ແລະ ອຸດໜູນໄລ ຍະຍາວ 50.241 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຮັບອຸດໜູນຕາມກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ 31.501 ຄົນ, ຜູ້ຮັບບຳນານ 27.439 ຄົນ, ບຳ ນານ ຄືນຕາມດຳລັດ 241/ນຍ 2.004 ຄົນ, ເສຍອົງຄະຕາມດຳລັດ 343/ນຍ 12.202 ຄົນ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດໜູນລູກ 4.534 ຄົນ.
  • ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະມັກໃຈ: ມີຜູ້ປະກັນຕົນຮັບອຸດໜູນທັງໝົດ 8.954 ຄົນ, ໃນນັ້ນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ 6.747 ຄົນ (ອຸດໜູນປ່ວຍການ 1.768 ຄົນ, ອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ 4.597 ຄົນ, ອຸດໜູນເສຍຊີວິດ 382 ຄົນ, ອຸດໜູນອຸປະຕິ ເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ 84 ຄົນ ແລະ ອຸດໜູນໄລຍະຍາວ 1.915 ຄົນ (ຜູ້ຮັບບຳນານ 1.555 ຄົນ, ອຸດໜູນເສຍ ອົງຄະ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ 360 ຄົນ) ແລະ ອຸດໜູນວ່າງງານ 208 ຄົນ.

ຖ້າທຽບໃສ່ຈຳນວນການຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມຂອງທັງ 2 ພາກ, ສໍາລັບອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ຂອງ ພາກລັດຖະກອນ ແມ່ນເປັນອັນດັບ 1 ຂອງການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຂອງ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນສົກປີ 2015-2016.


Normal 0 false false false EN-US X-NONE LAO ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິດຜົນປະໂຫຍດການອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທຶນໃນອານາຄົດ, ທາງຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງກອງທຶນອອກເປັນ 5 ກອງທຶນຍ່ອຍ ຄື:
div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }