ຊອກຜູ້ເກີດສິດ

ກະລຸນາປ້ອນລະຫັດປະກັນສັງຄົມ
ເພື່ອກວດສອບສິດໃນການປິນປົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະໂຮງໝໍທີ່ທ່ານເລືອກໃນການປິ່ນປົວ

ໝາຍເຫດ
: ຂໍ້ມູນພາກລັດ ແລະ ພາກວິສະຫະກິດ ແມ່ນອັບເດດອາທິດຕໍ່ຄັ້ງ
ກະລຸນາກວດເບິ່ງວັນທີລຸ່ມນີ້:


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກລັດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 06/07/2020 ເວລາ 10:00


ຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດພາກວິສະຫະກິດອັບເດດ ຫຼ້າສຸດ ວັນທີ 06/07/2020 ເວລາ 10:50

ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ


ເຊີນທ່ານຕິດຕາມລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" ວັນຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 15:30-16:00 ຄື້ນ FM 103.7 MHz ແລະ ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ຄື້ນ FM 105.5 MHz ຫຼື ຕິດຕາມຄໍລ້ຳຜ່ານໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ ໄດ້ທຸກໆອາທິດສອບຖາມ: 1508 (ໃນໂມງການ)

ແຜ່ນພັບ

ພາກລັດຖະກອນ
ແຜ່ນພັບພາກວິສາຫະກິດ
ແຜ່ນພັບພາກສະໝັກໃຈ

ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ

ອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະ (ໂຄວິດ-19)
1. ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນ
ລະບົບສະໝັກໃຈ
  1. ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສູນກາງ)
  2. ແບບຟອມສະໝັກໃຈ (ສກປສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ)
ແບບຟອມສຳລັບລັດຖະກອນ
1 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລູກກຳພ້າ ແລະ ໝ້າຍ
2 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບ ຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ
3 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນລ້ຽງດູ
4 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບ ພະນັກງານບຳນານ
5 ແບບຟອມຂື້ນທະບຽນສຳລັບ ພະນັກງານລັດຖະກອນ
6 ແບບຟອມແຈ້ງຫຼຸດ
7 ໃບຄຳຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ
8 ໃບຄຳຮ້ອງຂໍແຈ້ງເພີ່ມສຳລັບຜູ້ທີ່ແຕ່ງງານ ແລະ ເກີດລູກໃໝ່
ແບບ​ຟອມ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ ສຳລັບລັດຖະກອນ  1. ແບບຟອມເງິນບຳເນັດອອກລູກ (ສູນກາງ)
  2. ແບບຟອມເງິນບໍາເນັດອອກລູກ (ສກປສ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ)
ແບບ​ຟອມສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດ

Word PDF
1 ຫກປຊ 1-01 ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ

ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
2 ຫກປຊ 1-02 ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ (ສຳລັບ​ສະມາຊິກ​ໃໝ່) ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
3
ຫກປຊ1-02.01
ແບບຟອມການຂື້ນທະບຽນ ຜູ້ດູແລ

ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
4 ຫກປຊ 1-03 ສະ​ໂໜດນຳ​ສົ່ງ​ແບບ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
5 ຫກປຊ 1-04 ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ (ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ຂຶ້ນ​ທະບຽນ​ກັບ ຫກປຊ ມາ​ແລ້ວ) ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
6 ຫກປຊ 1-05 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ
ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
7 ຫກປຊ 1-06 ແບບ​ແຈ້ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ/ສາຂາ
ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
8 ຫກປຊ 1-07 ແບບ​ແຈ້ງ​ຜູ້​ປະກັນ​ຕົນ​ອອກ​ຈາກ​ວຽກ
ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ
ແບບ​ຟອມ​ເງິນ​ສົມທົບ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດ

1 ຫກປຊ 2-01 ແບບ​​ສະ​ແດງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ (​ແບບ​ລວມ) ລາວ/ອັງກິດ
ລາວ/ອັງກິດ


ຄຳແນະນຳໃນການປະກອບ
ລາວ/ອັງກິດ

2

ຫກປຊ 2-02

ຟອມ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມທົບ (ເພດານສູງສຸດ 4,500,000 ກີບ)ລາວ/ອັງກິດ
ແບບ​ຟອມ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານວິສາຫະກິດ

1 ກປຊ 3-01 ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ປ່ວຍການ
ລາວ
2 ກປຊ 3-02 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ
ລາວ
3 ກປຊ 3-03 ແບບ​​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ຊີວິດ
ລາວ
4 ກປຊ 3-04 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​​ເສຍ​ກຳລັງ​ແຮງ​ງານຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດອື່ນ
ລາວ
5 ກປຊ 3-05 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ບຳນານ
ລາວ
6 ກປຊ 3-06 ແບບ​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດສະມາຊິກຄອບຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກັນຕົນ
ລາວ
7 ກປຊ 3-07 ແບບ​​ຂໍ​ຮັບເງິນ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ອົງຄະ
ລາວ
8 ກປຊ 3-08 ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນເທື່ອດຽວ
ລາວ
9ກປຊ 3-09ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນຜູ້ດູແລ
ລາວ
10ກປຊ 3-10ແບບ​ຂໍຮັບ​ເງິນ​ອຸດ​ໜູນວ່າງງານ
ລາວ
div#mb_center,div#mb_bottom{ z - index: 9999; } div#mb_overlay{ z - index: 9999; }