ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ກວດຂໍ້ມູນຜູ້ເກີດສິດ

ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ພ້ອມຄອບຄົວ

ຕາມເລກລະຫັດບັດປະກັນສັງຄົມ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

11:32 ສຳລັບພາກວິສະຫະກິດ

ອາທິດລະຄັ້ງ


ຂໍ້ມູນອັບເດດ ວັນທີ 15/01/2018 ເວລາ 

15:06 ສຳລັບພາກລັດ ອາທິດລະຄັ້ງ


ເຂົ້າສູ່ລະບົບຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ

ປະຊາສຳພັນ

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ "ປະກັນສັງຄົມ" FM 103.7 MHz ວັນອັງຄານ, ພະຫັດເວລາ 18:00-18:30 ແລະ FM 105.5 MHz ວັນເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 8:00-9:00 ແລະ ຕິດຕາມ ອ່ານຄໍລ້ຳ ປະກັນສັງຄົມ ທາງໜ້າ ນສພ ປະຊາຊົນ
ຫຼື
ສອບຖາມ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:
021 225 045
ຂໍຂອບໃຈ!

4.) ການ​ອຸດ​ໜູນ​ປ່ວຍ​ການ

  • ​ເງື່ອນ​ໄຂ ການເກີດສິດ

- ຖອກເງິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 6​ ເດືອນ​ສຸດ​ທ້າຍ;

- ຖືກ​ຢຸດ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ຊົ່ວຄາວ​ໃນ​ໄລຍະ​ພັກ​ວຽກ;

- ໄດ້ຮັບ​ການ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ແພດ.

  • ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຫຼື ການ​ອຸດ​ໜູນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

​- ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການເທົ່າກັບ 70% ຂອງ​ເງິນ​ເດືອນ​ປະກັນ​ຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສຸດ​ທ້າຍ, ​ເບີກຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີໜຶ່ງ;

- ເງິນອຸດໜູນ​ປ່ວຍການ​ເທົ່າ​ກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຜູ້ກ່ຽວສະເລ່ຍໃນ ໄລຍະ 6 ເດືອນ ກ່ອນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ, ​ເບີກ​ຈ່າຍ​​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ ແລະ ​ສູງ​ສຸດບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທີສອງ.

-  ຖ້າຫາກ​ສຸຂະພາບຍັງ​ບໍ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ​ຕ້ອງ​​ໄປ​ກວດ ​ແລະ​ ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປະ​ເມີນ​ສຸຂະພາບ​ຄືນ ເພື່ອ​ພິຈາລະນາ​ຮັບ​ການ​ອຸດ​ໜູນ​ເສຍ​ອົງຄະ.

ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກອບ​​

1. ໃບຢັ້ງຢືນການເຈັບປ່ວຍ ຂອງແພດປິ່ນປົວ ສະບັບຕົ້ນ;

2. ໃບສຳເນົາບັດປະກັນສັງຄົມ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ;

3. ຖ້າ​ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ຍື່ນແບບຂໍຮັບເງິນອຸດໜູນແທນ ຕ້ອງອັດສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ເອກະສານທາງ ການໃດໜຶ່ງ.